Rate: TV-14

TV-14 donghua contains content that may not be suitable for children under 14. Find the best donghua series for mature audiences here.

7.7 /10
7.09 /10
X&Y - Aiyou de Mishi
7.5 /10
7.19 /10
Spiritpact - Ling Qi
7.7 /10
7.29 /10
Cinderella Chef - Meng Qi Shi Shen
7.4 /10
7.19 /10
Full-Time Magister - Quanzhi Fashi
N/A /10
7.07 /10
My Heroic Husband - Zhui Xu
7.9 /10
7.60 /10
Psychic Princess - Tong Ling Fei
7.2 /10
7.41 /10
Legend of Exorcism - Tian Bao Fuyao Lu
8.5 /10
8.40 /10
The Founder of Diabolism - Mo Dao Zu Shi
7.9 /10
7.83 /10
A Will Eternal - Yi Nian Yong Heng
8.5 /10
7.86 /10
Soul Land - Douluo Dalu